Υπόθεση Υπερχρεωμένου Νοικοκυριού

Icon depicting a hand giving scales. Vector for providing legal service Iliopoulos in Athens and Kalamata

Υπόθεση Υπερχρεωμένου Νοικοκυριού

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας.

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), μητέρας με ένα συντηρούμενο μέλος (τέκνο) και συνολική οφειλή στο ποσό των  155.081,17 ευρώ σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, την Δ.Ε.Η. ,την Δ.Ο.Υ. και τον Ε.Φ.Κ.Α., έγινε δεκτό το  αίτημα προσωρινής διαταγής και χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας δυνάμει της οποίας ο εν λόγω οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 40,00 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως προς τις ανωτέρω πιστώτριες έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεώς του υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 προστατεύοντας ταυτόχρονα την κύρια κατοικία του.

Comments are closed.