Vector Icon depicting divorce of couple for lawyer service, house with a crack

Οικογενειακό Δίκαιο

Κληρονομιά

Ενδεικτικές Περιπτώσεις

Οικογενειακό Δίκαιο

To οικογενειακό δίκαιο, το οποίο πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διαζυγίου:

 • Συναινετικό Διαζύγιο
 • Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου (διαζύγιο κατ’ αντιδικία)
 • Διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης

 Εκτός, όμως, από τη λύση ενός γάμου, προκύπτουν και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Ενδεικτικά: 

 • το θέμα της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
 • η διατροφή των ανηλίκων τέκνων
 • το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα
 • η διατροφή του/της συζύγου
 • η διατροφή ενήλικου τέκνου
 • η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης (με απόφαση του Δικαστηρίου ορίζεται ποιος θα εξακολουθεί να κατοικεί στην έως πρότινος οικογενειακή στέγη)
 • η κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
 • η συμμετοχή στα αποκτήματα κ.ά.

Πρόσθετα στις παραπάνω περιπτώσεις, το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές, δικαστηριακές και εξώδικες υπηρεσίες πάνω σε:

 • Αγωγή αναγνώρισης πατρότητας
 • Αγωγή προσβολής πατρότητας
 • Δικαστική συμπαράσταση σε περιπτώσεις ψυχικής νόσου
 • Υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου τέκνου

Γνωρίζατε οτι μπορείτε να λύσετε το ζήτημα σας

φθηνότερα και γρηγορότερα με το Θεσμό της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

Γνωρίζατε

οτι μπορείτε να λύσετε το ζήτημα σας

φθηνότερα και γρηγορότερα με το Θεσμό της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

Icon depicting inheritance (documents and money) vector for lawyer service

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του Αστικού Δικαίου και ρυθμίζει τη μετά θάνατον διανομή της περιουσίας ενός προσώπου.

Είδη Διαθήκης

Ένα πρόσωπο είναι ελεύθερο να διανείμει την περιουσία του με διαθήκη. Προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικά τρεις τακτικοί τύποι σύνταξης διαθήκης:

 • η ιδιόγραφη διαθήκη,
 • η δημόσια διαθήκη και
 • η μυστική διαθήκη

Επίσης υφίστανται τύποι έκτακτων διαθηκών που υπό προϋποθέσεις συντάσσονται σε πλοίο ή σε εκστρατεία ή σε περίπτωση αποκλεισμού.

Η ιδιόγραφη διαθήκη είναι η πιο απλή μορφή διαθήκης. Γράφεται από το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται (ημέρα, μήνας, έτος) και υπογράφεται από τον ίδιο. Η διαθήκη αυτή μπορεί να φυλαχθεί οπουδήποτε ή να κατατεθεί προς φύλαξη σε συμβολαιογράφο.

Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται με δήλωση του διαθέτη σε συμβολαιογράφο με την παρουσία τριών μαρτύρων ή συντάσσεται ενώπιον δύο συμβολαιογράφων με την παρουσία ενός μάρτυρα. Και στις δύο περιπτώσεις οι μάρτυρες αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς του διαθέτη σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή σε πλάγια γραμμή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας.

Η μυστική διαθήκη έχει δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο σύνταξης της μυστικής διαθήκης, ο διαθέτης συντάσσει έγγραφο που περιέχει την τελευταία του βούληση και στο δεύτερο ο διαθέτης παραδίδει ο ίδιος το έγγραφο αυτό σε συμβολαιογράφο, μπροστά σε τρεις μάρτυρες ή μπροστά σε δεύτερο συμβολαιογράφο και ένα μάρτυρα, με τη δήλωση ότι περιέχει την τελευταία του βούληση.

Προσβολή Διαθήκης

 • Προσβολή του αληθούς της βούλησης του διαθέτη να συντάξει την εν λόγω διαθήκη. Διατυπώνεται μομφή αναφορικά με τη γνησιότητα διαθήκης. Για παράδειγμα, η άτακτη γραφή και η ατημέλητη όψη μίας διαθήκης θα αποτελεί σοβαρή ένδειξη έλλειψης πραγματικής βούλησης σύνταξης διαθήκης, αναλόγως βέβαια και των ιδιαίτερων περιστάσεων και ειδικών συνθηκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη από Δικαστικό Γραφολόγο. 
 • Αμφισβήτηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του διαθέτη. Αφενός, μπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ψυχικής νόσου όπου ο ασθενής τελεί υπό πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση. Αφετέρου, υπάρχει η περίπτωση της εκδήλωσης βούλησης από κατά τα λοιπά δικαιοπρακτικά πλήρως ικανό διαθέτη, πλην όμως ελαττωματικής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Το περιεχόμενο μίας διαθήκης δεν ήταν το αυθεντικά ηθελημένο από το διαθέτη, αλλά είτε πλανήθηκε και έγραψε άλλα αντί εκείνων των οποίων την αποτύπωση ήθελε, είτε εξαπατήθηκε, είτε συνέταξε τη διαθήκη εν μέσω κάποιας απειλής η οποία δεν του επέτρεπε να δώσει διαφορετικό, εκείνο δηλαδή που επιθυμούσε πραγματικά ο ίδιος, περιεχόμενο στη διαθήκη.
 • Προσβολή Νόμιμης Μοίρας: για χάρη του συνταγματικώς προστατευόμενου θεσμού της οικογενείας, ο νομοθέτης προβλέπει μία υποχρέωση του διαθέτη να αφήσει ένα ελάχιστο ποσοστό της περιουσίας του στα εγγύς συγγενικά του πρόσωπα. Αν παραβεί αυτή του την υποχρέωση, τότε λέγεται ότι προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα ενός εκάστου των προσώπων αυτών. Ο νόμος εξασφαλίζει τους κατιόντες (τα τέκνα του), τους γονείς του και τη σύζυγό του από τον αποκλεισμό τους από την κληρονομιαία περιουσία ή από τον περιορισμό τους σε μέρος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να είναι λιγότερο από αυτό που προβλέπει ο νόμος.

Έλλειψη Διαθήκης

Όταν ο θανών δεν έχει αφήσει διαθήκη, καλείται ο θεσμός της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής. Ο νόμος προβλέπει πως η περιουσία «μοιράζεται» στην οικογένεια με συγκεκριμένο βαθμό προτεραιότητας και συγκεκριμένα ποσοστά ανάλογά με το βαθμό συγγένειας με τον θανόντα.

Στην πρώτη τάξη κληρονομούν οι κατιόντες του κληρονομούμενου, δηλαδή τα τέκνα του και τα εγγόνια του, και η σύζυγος του κληρονομούμενου.

Εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης τάξης, κληρονομούν οι συγγενείς δεύτερης τάξης, δηλ. οι γονείς και τα αδέλφια του κληρονομούμενου. Η τρίτη τάξη είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες του κληρονομούμενου και ου το καθεξής. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν έχει συγγενείς εν ζωή, τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντα περνούν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Συζητηστε εγκαιρα το ζητημα σας, μαζι μας

Η σωστή πληροφόρηση προλαμβάνει από δαπανηρά προβλήματα στο μέλλον