Οι Νομικές Υπηρεσίες της Δικηγορικής μας Εταιρίας

Αναλαμβάνουμε

vector depicting the weight / burden of debt for lawyer service

Ρύθμιση Οφειλών

✔ Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4738/2020)
✔ Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ✔
Διαγραφή Οφειλών
✔Δικαιολογητικά για υπαγωγή στη ρύθμιση

Icon of greek parliament symbolizing greek state for law service

Διαφορές με Δημόσιο

✔ Φορολογικές ένσταση ✔Απαλλωτριώση
✔ Προσφυγές για ΙΚΑ και ένσημα ✔ Σύμβαση Δημόσιου Έργου
✔ Αγωγή Αποζημίωση κατά ΟΤΑ ή Δημοσίου
✔ Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
✔ Υπηρεσιακά ζητήματα Δημοσίων Υπαλλήλων

Ιατρική Αμέλεια
Αποζημίωση

✔ Ιατρικά λάθη ✔ Χειρουργική αμέλεια
✔ Λάθη από το νοσηλευτικό προσωπικό
✔ Λανθασμένο φάρμακο
✔ Αμέλεια ή καθυστέρηση στη θεραπεία
✔ Δικαιώματα Ιατρού
✔ Προστασία απο Αβάσιμη αγωγή

Vector depicting selling house for lawyer service

Μεταβίβαση Ακινήτου
Εμπορικές Μισθώσεις

✔ Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας
✔ Χρησικτησία ✔ Δηλώσεις Κτηματολογίου
✔ Εμπορικές Μισθώσεις ✔ Αγωγές Έξωσης
✔ Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Τύπου AirBnB

Vector Icon depicting divorce of couple for lawyer service, house with a crack

Οικογενειακό Δίκαιο
Κληρονομιά

✔ Αίτηση διαζυγίου ✔ Γονική Μέριμνα
✔ Διατροφή ✔ Υιοθεσία
✔ Δικαστική Συμπαράσταση για Ψυχική νόσο
✔ Κληρονομιά ✔ Προσβολή Διαθήκης

Vector Icon of blue car for lawyer service

Τροχαία Ατυχήματα -
Παραβάσεις ΚΟΚ

✔ Διεκδίκηση Αποζημίωσης
✔ Σωματικές και Υλικές ζημιές ✔ Ψυχική Οδύνη
✔ Εξωδικαστική Επίλυση ✔ Ανασφάλιστο Όχημα
✔ Ένσταση Κλήσης ✔ Νομική Προστασία

Icon of handcuffs depicting penal law for lawyer service Iliopoulos

Ποινικό Δίκαιο

Κατηγορίες για:
✔ Παραβαση Καθήκοντος ✔ Υπαιξέρεση
✔ Πλαστογραφία ✔ Καταδολιευση Δανειστών
✔ Συκοφαντική Δυσφήμιση
✔ Κλοπή - Ληστεία ✔ Ναρκωτικά
✔ Ανθρωποκτονία Εξ Αμελέιας

Icon depicting worker with safety helmet. Vector for lawyer service Iliopoulos

Εργατικό Δίκαιο
Συνταξιοδοτικά

✔ Σύμβαση Εργασίας ✔ Καταγγελία Σύμβασης
✔ Αποζημίωση Απόλυσης ✔ Εργατικό Ατύχημα
✔ Αποζημίωση Αδείας
✔ Απόλυση Εγκύου ✔ Συνταξιοδοτικά

Icon depicting Golden Visa passports for lawyer service

Golden Visa -
Άδεια Παραμονής

✔ Πλήρης εκπροσώπηση για έκδοση και χορήγηση Golden Visa
✔ Αίτηση για Άδεια Παραμονής ✔ Έγγραφα για Ελληνική Ιθαγένεια
✔ Αίτηση για Πολιτικό Άσυλο ✔ Αναστολή Απέλασης

Icon of Corporation Business growth and money. Vector for law service

Εταιρίες -
Εμπορικές Συμβάσεις

✔ Σύσταση και Πτώχευση Εταιριων
✔ Σύμβαση δικαιόχρησης - Franchising, Leasing κα
✔ Νομικο πλαίσιο e-shop
✔ Βάσεις Δεδομένων Πελατών - GDPR
✔ Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος
✔ Πνευματικά Δικαιώματα
✔ Ίδρυση Σωματείων ΜΚΟ

Νομικές Υπηρεσίες για Eshop

✔ Συγγράφουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του eshop σας
✔ Εναρμονίζουμε το eshop σας με την Ευρωπαική νομοθεσία, ώστε να κάνετε εξαγωγές
✔ Κατοχύρωση Εμπορικου Σήματος για να εμπορευτείτε στην Amazon
✔ Ικανοποίηση αιτημάτων καταναλωτών για Δικαιώματα GDPR
✔ Προστασία απο διεκδικήσεις καταναλωτών - προμηθευτών
✔ Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ)
✔ Σας προστατεύουμε με συμβασεις έναντι των συνεργατών που έχουν αναλάβει κατασκευή και συντήρηση του eshop σας

Icon of Globe. Vector depicting lawyer service for expatriates

Έλληνες Εξωτερικού -
Νομικές Υπηρεσίες

✔ Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Αρχών
(Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία,
Πολεοδομίες, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο,
Ανεξάρτητες Αρχές κ.α.)
✔ Διαχείριση μισθώσεων / ακινήτων
✔ Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων
✔ Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
✔ Επίλυση Στρατολογικών ζητημάτων

Icon depicting a legal mediation in process. Vector for law service Iliopoulos

Διαμεσολάβηση -
Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

✔ Συντομότερη και φθηνότερη επίλυση διαφορών
✔ Ισχύς ισοδύναμη Δικαστικής Απόφασης
✔ Ιδιωτικές Διαφορές:
▪Οικογενειακές ▪Μισθωτικές
▪Κτηματικές ▪Περιουσιακές
▪Εμπορικές ▪Ππρομηθευτών - Προμηθευόμενων

Icon of Document Examination. Vector depicting graphology service

Δικαστικός Γραφολόγος

✔ Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη
✔ Εξέταση Γνησιότητας Υπογραφής
✔ Εξέταση Γνησιότητας Διαθήκης
✔ Εντοπισμός Πλαστού Εγγράφου
✔ Εντοπισμός Μεταγενέστερης Προσθήκης