Υποβολή Ένστασης Κτηματολόγιο

Υποβολή Ένστασης Κτηματολόγιο- Δικηγόρος για Διόρθωση στο Κτηματολόγιο ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 1 Ιουνίου μέχρι 1 Αυγούστου Ξεκίνησε η ανάρτηση στο Κτηματολόγιο της Αθήνας Θα χρειαστείτε δικηγόρο για: Έλεγχο Κτηματολογικών Εγγραφών Υποβολή Ενστάσεων Εκπροσώπηση ενώπιον των επιτροπώ ...