Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Προστασία πρώτης κατοικίας – αίτηση

Προστασία πρώτης κατοικίας - αίτηση Δικηγόρος για Κατασχέσεις/ Πλειστηριασμούς ακινήτων Το γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) και ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019).Πλέον ο νέος πτωχευτικός νόμος έχει αλλάξει αρκετ ...