Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Τι είναι; Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων), Δημόσιο (δηλ. ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦ ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη & Βεβαίωση Οικονομικά Ασθενέστερου Οφειλέτη Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αρμόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207).Αναλυτικά η απόφαση ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις

Πτωχευτικός νόμος για επιχειρήσεις Πτώχευση εταιρίας Δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης έχουν Εταιρείες και Επιχειρήσεις με οφειλές σε Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Servicers Μ.Ε.Α.” ή “Servicers”), στο Δημόσιο ή τον eΕΦΚΑ.Εάν η οφειλέτιδα Εταιρεία ή Επιχείρηση είναι ήδη σε «παύση πληρωμών» τότε δικαίωμα κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Προστασία πρώτης κατοικίας – αίτηση

Προστασία πρώτης κατοικίας - αίτηση Δικηγόρος για Κατασχέσεις/ Πλειστηριασμούς ακινήτων Το γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) και ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019).Πλέον ο νέος πτωχευτικός νόμος έχει αλλάξει αρκετ ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πλειστηριασμός – Διαδικασία

Πλειστηριασμός - Διαδικασία κατασχεση ακινητου διαδικασια Ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό Α. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών Όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα αποστέλει επιστολή στον δανειολήπτη ή την επιχείρηση καλώντας τον να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Πτωχευτικός νόμος – Αίτηση για κήρυξη πτώχευσης

Πτωχευτικος νομος Αίτηση για Κήρυξη πτώχευσης Τι χάνει ο οφειλέτης Την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσει, o οφειλέτης (που προφανώς δεν θα θέλει να το κάνει εκτός κάποιων περιπτώσεων), οι πιστωτές, αλλά και ο εισαγγελέας πρωτοδικών. 1. Υπό ποιες προϋποθέσεις κηρύσσεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση; Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσ ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»;

Μπορώ να ενταχθώ στην κατηγορία «Ευάλωτοι Οφειλέτες»; Δικαιούχοι επιδόματος στέγασης 1. Ποιοι ορίζονται ως “ευάλωτοι οφειλέτες”; Στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών ανήκουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιούχοι του επιδόματος Στέγασης. Ειδικότερα, θα πρέπει να πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως λ.χ συνολικό ετήσιο εισόδημα 7.0 ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Πτώχευση μικρού αντικειμένου

Αίτηση για Πτώχευση Μικρού Αντικειμένου Συντομευμένη διαδικασία για μικρομεσαίους H συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών προσώπων, ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων της χώρας υπάγεται στην κατηγορία των «μικρομεσαίων» οφειλετών. Για τους τελευταίους, ο νέος νόμος (Ν. 4738/2020) επιφυλάσσει μια διαφορετική, απλουστευμένη και συντομευμένη διαδικασία πτώχευσης, η οποί ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Αίτηση για Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 1.Τι ισχύει με την Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών Ο νέος πτωχευτικός νόμος (4738/2020) που έχει ως τίτλο "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας” στο Α κεφάλαιο προβλέπει την προσπάθεια για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών, μέσα από την  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τη ...

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Τι είναι η διαταγή πληρωμής;

Τι είναι η διαταγή πληρωμής; Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτ ...