Προστασία πρώτης κατοικίας – αίτηση

Δικηγορική Εταιρία Ηλιόπουλος και Συνεργάτες

Προστασία πρώτης κατοικίας - αίτηση

Δικηγόρος για Κατασχέσεις/ Πλειστηριασμούς ακινήτων

Το γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη δικαστική και εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με μεγάλο αριθμό θετικών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) και ρύθμισης οφειλών μέσω του νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019).

Πλέον ο νέος πτωχευτικός νόμος έχει αλλάξει αρκετά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις.

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (ν. 4738/2020) ή αλλιώς «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» τέθηκε σε ισχύ από την 1-1-2021 και αντικατέστησε όλα τα παλαιότερα νομοθετήματα ρύθμισης και απαλλαγής χρεών όπως ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010), ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), τη πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019) κ.α. 

Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπήρχε στο παρελθόν η αντίστοιχη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, με τη βασική διαφορά όμως ότι με το νόμο Κατσέλη ο οφειλέτης διατηρούσε την κυριότητα της κατοικίας του εφόσον ήταν συνεπής με τη δικαστική απόφαση. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον νέο Πτωχευτικό νόμο και τη διαδικασία περι Κατάσχεσης και Πλειστηριασμών εδώ:

Το δικηγορικό μας γραφείο Ηλιόπουλος και Συνεργάτες μπορεί να σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε: από το τι ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι τις δυνατότητες άμυνας / ανακοπής κατάσχεσης.

Comments are closed.