Δικηγορική Εταιρία

Ηλιόπουλος & Συνεργάτες

Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, προσφέρουμε έγκυρες νομικές λύσεις

Καλώς ήρθατε στη ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρίας Ηλιόπουλος & Συνεργάτες. Αντιμετωπίζουμε την νομική εκπροσώπηση ως λειτούργημα προς τον πολίτη. Εγγυόμαστε την προσωπική επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, εχεμύθεια, συνέπεια, και τη δυναμική δικαστική ή εξωδικαστική εκπροσώπησή σας. 

Η Εταιρία μας

Τα δικηγορικά γραφεία μας, που βρίσκονται σε Αθήνα και Καλαμάτα, προσφέρουν νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εγχώριους και αλλοδαπούς πελάτες (εταιρικούς και μη). Παρέχουμε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε υποψήφιους πελάτες από το εξωτερικό ακόμα και χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, skype, email) και αντίστοιχη τιμολογιακή πολιτική (επί το πλείστον χρονοχρέωση). Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το κύριο αντικείμενο μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες σχετικά με το τραπεζικό, εμπορικό, εταιρικό και οικονομικό δίκαιο, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, το εμπράγματο δίκαιο, το αστικό, εργατικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο καθώς και την νομική διευθέτηση απάντων των ζητημάτων που άπτονται της ακίνητης ιδιοκτησίας των πελατών μας.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών αναλύσεων και ελέγχων, νομικών συμβουλών, υπηρεσίες νομικής συνδρομής, συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, νομικής προστασίας και εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστικών και εξωδικαστικών οργάνων, κρατικής διοίκησης και τρίτων.

Τα γραφεία μας διαθέτουν ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό, με τους οποίους ανταλλάσσονται εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η νομική πληρότητα σύνθετων έργων, διεθνών και εγχώριων.

Ο στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε τις σωστές αποφάσεις σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους νομικούς, οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους από διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Δημήτρης Ηλιόπουλος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο Διεθνές Οικονομικό και Εμπορικό δίκαιο στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Groningen της Ολλανδίας.

Δικηγόρος Αθηνών, Παρ’ Εφέταις. Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις, από το ADR Center και το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αριθμό Μητρώου 1108.  Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Διαμεσολαβητών. 

Επίσης είναι μέλος Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και Μέλος του Μητρώου Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Έχει αρθρογραφήσει στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, γνωρίζει άριστα Αγγλικά και κατέχει επαγγελματική χρήση Γερμανικών.

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και πτυχιούχος της Σχολής Πολιτικής Επιστήμης του ιδίου πανεπιστημίου. Μετεκπαιδευθείς  στη σχολή Γραφολογίας του Cambridge.

Δικηγόρος στην Αθήνα, (ασκ.) Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος. Έχει εργαστεί στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), ήταν εξωτερικός συνεργάτης με το νομικό τμήμα της τράπεζας Alpha Bank και Πειραιώς σε υποθέσεις ακινήτων και δανειακών συμβάσεων.

Επίσης συνεργάστηκε με το νομικό τμήμα της PQH (Α.Τ.Ε  Υ.Ε.Ε.) σε υποθέσεις απαλλοτρίωσης αγροτικών εκτάσεων. Κατέχει άριστη χρήση Αγγλικών και επαγγελματική χρήση Γερμανικών.

Οι Νομικές μας Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε

Υποθέσεις μας με θετική εξέλιξη

Ενδεικτικές Περιπτώσεις

Ενημερώσεις περί Νομικών Ζητημάτων